Lerduvsskytte och pilbåge

Vi sätter gärna samman båda aktiviteterna för att minska väntetiden för större grupper men du kan givetvis välja dom separat. Tävlingsgrenarna är ett bra komplement för en utomhuslunch eller i samband med en annan aktivitet.

SvårighetsgradEnkel - Medel
Tid1 - 2 timmar
Pris650 kr/deltagare
Antal deltagare10 - 50
UtrustningKlä er efter väder och vind

Archery and Axe throwing

Challange your colleagues

Bernie the Smuggler

Exciting team building where you solve puzzles to find keys

Build a boat

Skapa ihop och be för att den flyter

Climbing

Climbing introduction

Downhill for groups – beginner

Fast, fun and dirty downhill mountain biking

FALL TRAINING WITH THE DOGS

COME HELPS US TRAIN OUR FOUR-LEGGED HEROES COME IN SHAPE FOR WINTER

Fjällvandring

En perfekt paus under er konferensdag

Highland Maze

En geografisk frågelabyrint

Ice sculpturing

Everything is created twice, first in your imagination...

Lerduvsskytte och pilbåge

Perfekt att kombinera med en utomhuslunch annan aktivitet

Moose and wildlife safari

Moose and wildlife safari

Mountain Mission

Explore the mountain and conquer obsticles