Fjälläventyrs bokningsvillkor

Anmälan till resa och betalning

Vid bokning av ett arrangemang som erbjuds av Fjälläventyr, erhålls en bekräftelse. Denna bekräftelse är ert avtal med Fjälläventyr och innehåller de aktiviteter, tjänster, produkter, tider samt villkor som ni överenskommit med Fjälläventyr.

Online & telefon
Vid bokning direkt online bekräftar ni er bokning genom att uppge era kortuppgifter för att slutföra bokningen. Det innebär att hela beloppet debiteras ert bank- eller kreditkort i samband med köpet. Vid bokning via telefon får ni en mailbekräftelse som ni bekräftar genom att uppge era kortuppgifter för att slutföra bokningen. Det innebär att hela beloppet debiteras ert bank- eller kreditkort i samband med köpet.

Faktura
Efter bokning får du en faktura skickad till dig via e-post. Fakturan behöver vara betald senast inom 30 dagar eller senast 48 timmar före avfärd.

Förskott
Vid resor som inkluderar transport som tex. flyg får du en faktura på 15% av totalsumman vid bokningstillfället, om du inte väljer att boka online. Fakturan behöver vara betald senast inom 30 dagar. Resterande summa betalas senast 60 dagar innan avresa.

Går det att avboka vårt arrangemang?

Fram till 4 veckor före avgång får ni tillbaka 70 % av erlagt belopp. På vissa aktiviteter kan ni välja att komplettera med ett avbokningskydd, läs mer om avbeställningsskydd här:

Avbeställningsskydd

På vissa aktiviteter kan ni välja att köpa till ett avbokningsskydd. Om ni uppfyller och följer villkoren nedan för avbeställning av er bokning kan ni få tillbaka upp till 100 % av totalbeloppet (dock ej avgifterna för avbeställningsskyddet).

Avbeställning

Ett avbeställningsskydd kan tecknas vid bokningstillfället (det går ej att teckna i efterhand) för 190 kr per person.

När gäller avbeställningsskyddet?

För att du ska få tillbaka dina pengar måste orsaken till din avbokning allmänt sett vara oförutsedd, oväntad och av sådan art att du inte rimligen kan genomföra arrangemanget. Avbeställningsskyddet gäller endast i samband med uppvisande av läkarintyg. Av läkarintyg ska diagnos, datum för första läkarbesök samt orsak till att läkaren avråder från arrangemanget framgå.

Anmälan för att avbeställningsskyddet ska gälla

Avbeställningsskyddet berättigar till avbokning fram till dagen innan aktiviteten ska genomföras, senast kl 18.00, med giltigt intyg utfärdat senast samma dag som arrangemanget skulle ha genomförts. Intyget ska vara Fjälläventyr tillhanda senast 14 dagar efter det att arrangemanget skulle ha genomförts.

Övrigt: Avgifter för avbeställningsskydd återbetalas ej.

Deposition:

På våra längre äventyr som innehåller flera övernattningar kan du tyvärr inte välja att komplettera med ett avbeställningskydd. Du får däremot tillbaka 70% av erlagt belopp fram till 4 veckor föra avresa. Men va inte orolig, du kan ha de 30% innestående för bokning av valfri resa hos oss!

Kontrollera din bekräftelse och dina resehandlingar

Kontrollera noga att alla uppgifter i handlingarna är riktiga och meddela Fjälläventyr omedelbart om något är fel. Det är din skyldighet som resenär att meddela Fjälläventyr om du byter kontaktuppgifter, så att vi kan nå dig och ge dig rätt information i tid. Merkostnader för eventuell namnändring eller ombokning efter att avtalet blivit bindande debiteras resenären. Dina färdhandlingar (flygbiljett och en sista information inför resan med kontaktuppgifter med mera) får du senast en vecka innan avresa med mejl om du inte meddelat att du vill ha dem med post. Kontrollera noga att alla uppgifter i handlingarna är riktiga och meddela Fjälläventyr omedelbart om något är fel.

Reseförsäkring

Det är ditt ansvar att se till att du har en fullgod reseförsäkring för hela resan. Se över ditt försäkringsskydd och förvissa dig om att du har en heltäckande reseförsäkring som omfattar sjuk- och olycksfall samt hemtransport. Vi rekommenderar att ni beställer det europeiska sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan.

Pass och visum

Pass kan krävas på vissa av våra resor. Det är ditt ansvar som resenär att ha ett helt pass med ett par tomma sidor. Passet ska vara giltigt minst 6 månader efter hemkomsten.  Om visum krävs på resan hjälper vi dig med ansökningshandlingar och instruktioner. Ibland ges visum vid inresan i landet och då ingår det inte i resans pris. Söker vi visum innan avresan ombesörjer vi detta och det ingår. Det är din skyldighet att medföra visumet under resan. Våra pass- och visuminstruktioner gäller svenska medborgare. Har du annan nationalitet kan andra regler gälla. Vi försöker i möjligaste mån att ge korrekta upplysningar även för icke svenska medborgare men ibland hänvisar vi direkt till respektive lands ambassad för korrekt information.

Tvister och bildrättigheter

Fel som uppstår under aktiviteten skall rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till er guide/instruktör på aktiviteten och i andra hand till bokningen på Fjälläventyr. Om ni underlåtit att söka rättelse under er vistelse i Sälen och därmed inte gett Fjälläventyr möjlighet att rätta till eventuella brister, kan ni inte i efterhand kräva ersättning. Om ni ändå inte är nöjda med kompensationen/ersättningen ska detta skriftligen framföras Fjälläventyr snarast möjligt och senast 14 dagar efter hemkomst. Under våra turer kan ni bli fotograferade eller filmade i kommersiellt syfte och ni är skyldiga att informera oss om ni inte godkänner detta. Allt material är Fjälläventyrs egendom och vi förbehåller oss rätten att använda materialet i syfte att inspirera fler gäster att prova våra aktiviteter.

Paketreselagen

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302 . Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Lind Fjälläventyr AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har Lind Fjälläventyr AB, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

 • Resenärer kommer att få all väsentlig information om resetjänsterna innan paketreseavtalet ingås.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.
 • Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
 • Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.
 • Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset för paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.
 • Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.
 • Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
 • Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang anordnas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
 • Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
 • Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenärer befinner sig i svårigheter.
 • Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.

Lind Fjälläventyr AB har tecknat skydd vid obestånd hos Nordea. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av Lind Fjälläventyr AB obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt

https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html

EU directiv 2015/2302 in english

Ni kanske undrar?

När måste vi vara på plats?

Inkluderar er bokning flyg så rekommenderar vi att ni är på flygplatsen senast två timmar innan avresa. Vid andra arrangemang gäller den tid som avtalats i bekräftelsen. Om ni är sena riskerar ni att förverka er plats utan ersättning då vi inte har någon möjlighet att vänta in er. En del av våra arrangemang bygger på att människor och väder är i samspel med varandra. Vi ber er därför om överseende med eventuella förseningar och beklagar att vi i dessa enstaka fall inte kan betala ut någon ersättning.

Kommunikation?

För att ert arrangemang ska bli så bra som möjligt ber vi er bevaka er e-post och vara tillgänglig på det telefonnummer ni angett vid bokningen. Det är viktigt att ni kontrollerar bokningsbekräftelsen så snart ni fått den. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

Handikapp/allergier?

Ni ska vid bokningstillfället uppge eventuella handikapp och allergier som påverkar ert arrangemang. Vi ber er vara tydliga och specificera om ni har speciella önskemål.

Ersättning vid olycka?

Personskada som inträffar på grund av olyckshändelse under ert arrangemang ska täckas av ert egna försäkringsbolag, detta bör ni kolla upp innan ert arrangemang. Ni är ersättningsskyldiga för skador på material, fordon, utrustning mm som uppstår på grund av att någon i ert sällskap varit vårdslös/alkoholpåverkad.

Störande uppträdande?

Om klagomål angående störande uppträdande inkommer till Fjälläventyr har vi rätt att omedelbart avhysa gästen från arrangemanget, om rättelse inte sker omedelbart efter tillsägelse. I detta fall sker ingen återbetalning.

Oenigheter?

Om ni har något klagomål som uppstår under ert arrangemang skall detta rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till er guide/instruktör på ert arrangemang och i andra hand till bokningen på Fjälläventyr. Om ni underlåtit att söka rättelse under er vistelse och därmed inte gett Fjälläventyr möjlighet att rätta till eventuella brister, kan ni inte i efterhand kräva ersättning. Om ni ändå inte är nöjda med eventuell kompensation/ersättning ska detta skriftligen framföras till Fjälläventyr snarast möjligt och senast 14 dagar efter arrangemanget.

Vad händer med våra kontaktuppgifter?

Genom att betala samtycker ni till att personuppgifter får behandlas av Fjälläventyr AB enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration. Fjälläventyr vidtar alla nödvändiga åtgärder som är rimliga för att säkerställa att era uppgifter behandlas säkert och enligt god sed. Läs mer om GDPR på sida 9

Vad händer vid force majeure?

Force Majeure betyder ovanliga, oförutsebara och oundvikliga händelser utanför arrangörens (Fjälläventyrs) kontroll, som utgör ett hinder för att resan inte kan genomföras. Händelser som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Inklusive men inte begränsat till krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, terroristhandling, natur- eller industrikatastrof, vulkanutbrott, brand, svåra väderleksförhållanden, vattennivån i floder eller översvämningar, stängning av flygplatser och liftsystem mm och kan även inkludera arbetskonflikt som rör tredje part, tekniska problem eller underhållsproblem eller oförutsedda operativa beslut från flygbolag som ändringar i tidtabellen eller avbrott i IT-infrastrukturen (inklusive men inte begränsat till vår hemsida). Under dessa förhållanden är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Det är ni som beställare av arrangemanget som är skyldig att betala samtliga kostnader i enlighet med bekräftelsen samt de påföljder som kan tillkomma under force majeure.